Brunnby Skola
SKOLLEDNING

SKOLLEDNING | Brunnby Skola

Skolledningen på Brunnby skola består av rektor Emma Schneider och biträdande rektor Håkan Romare. Skolans fick under våren 2019 en ny huvudman och ingår nu som en del i Montessori förskolor och skolor i Sverige AB.

Emma Schneider
‣ Rektor förskola och grundskola
@ emma.schneider@brunnbyskola.se
☎ 0730-763662

Håkan Romare
‣ Biträdande rektor skola/Klassföreståndare åk 8-9/SO-ämnen/Hemkunskap
@ hakanromare@gmail.com
☎ 0768-506262