Brunnby Skola
SKOLLEDNING

SKOLLEDNING | Brunnby Skola

Brunnby Skolas ägare och rektor är Lena Lövgren Ståhl. Lena startade Brunnby Skola år 1993 och har sedan dess drivit skolan i egen regi. Biträdande rektor är Håkan Romare.


Lena Lövgren Ståhl
Rektor och grundare