Brunnby Skola

KLAGOMÅL | Brunnby Skola

Klagomålshantering Enligt skollagen 4 kap.8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

 Vem framför jag mina klagomål till?

  1. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog/mentor på förskolan/skolan/fritids.
  2. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förkolan eller skolans rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att reagera och utreda.
  3. Om du fortfarande är missnöjd, gör då ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Blanketten lämnas till skolans VD Anne-Marie Utterström Olsson via e-post: anne-marie.utterstrom@montessorisverige.se alternativt Montessori Sverige, Stockholmsvägen 18, 761 43 Norrtälje.
  4. Om du anser att Skolan inte fullgör sitt uppdrag enligt lagar och förordningar och du inte är nöjd med hanteringen av ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se eller till Höganäs kommun 042: 33 71 00

Hur lång tid tar det innan jag får svar? Anonyma klagomål är svårt att ge svar på. Vi strävar efter att kunna ge ett svar på klagomål inom 10 arbetsdagar. Ibland kan klagomålet vara komplicerat och det kan ta längre tid för oss att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi er om orsaken till fördröjning.

Vad händer med klagomålet? Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Återkoppling sker till den som lämnat klagomålet. Välkommen att höra av dig om du upplever att något inte fungerar!