Brunnby Skola
ÅRSKURS 9

ÅRSKURS 9 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 9.


Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 •   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  08:20
  09:15

  MENTOR

  C-SAL

  SVENSKA

  C-SAL 

  MUSIK

  GY 

  MATTE

  A-SAL 

  ENGELSKA

  B-SAL 

  09:20
  10:10

  MATTE

  C-SAL

  MATTE

  MELL 

  MATTE

  C-SAL

  ENGELSKA

  A-SAL

  NO/TK

  A-SAL 

  10:10
  10:30

  R A S T

  10:30
  11:20

  SO

  C-SAL

  TY/SP/FR

  LAB/C 

  SO

  C-SAL

  TY/SP/FR

  A/C

   NO/TK

  A-SAL

  11:20
  12:20
  L U N C H
  12:20
  13:15

   NO/TK

  C-SAL

  SL/BL

  SLÖJDEN

   SL/BL

  SLÖJDEN

  SVENSKA

  C-SAL 

   IDROTT

  13:20
  14:15

   LÄX

  A-SAL

  SVENSKA

  B-SAL

   SL/BL

  SLÖJDEN 

   SO

  LÅG

   SLUTAR

  14.40

  14:20
  15:20
           

  Kom-ihåg!

  Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

  Kläder och tillbehör

  • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
  • Vi rekommenderar kläder efter väder.
  • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
  • Vi rekommenderar inneskor vid behov.

  Läs gärna Brunnby Skolas skolregler.

 • Vecka Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
    Åk 9 Åk 9 Åk 9 Åk 9 Åk 9
  2 INGA LEKTIONER IDAG BARA MÖTE MED HÅKAN

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Kemiplanering här

  PÅ SKOLAN

  Sp/ty i stället för sl/bl 13.20-14.20. Tag med böcker!

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  UNDERVISNING PÅ DISTANS 

  INGEN IDROTT FÅR ÅK 9, ni slutar 11:20

  3

  SCHEMA VT 21(START V3)

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Ty: Glosor "Wer bin ich?", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) Wer bin ich?

  Matte
  arbetsblad 18, 19, 51, 52, 62 och 63

  PÅ SKOLAN 

  SPA: verbtest

  English: p. 62-64. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: get-keep. "I am" etc. Do a summary of the text.

   

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Kemi idag: fetter 8:3 filmer 1, film 2

  Ty: Uppgifter till Anne Frank här.

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Idh, ligger även inne på SchoolSoft både på vecko- och lektionsplanering.

  Länk till Meet:
  https://meet.google.com/qvz-dcwk-qhw

  Dagens planering ligger som bifogat dokument här. Svara på nedanstående frågor i formuläret efter avslutat pass.

  Frågeformulär:
  https://forms.gle/QAuddLdhDiWt8XfQ8

  Kemi: film om proteiner här

  4  

   svenska: lämna in Litteraturhistorien

  Kl 14:00 idag är det naturvetsenskaplig show på "Meet" (ni kommer att få en länk). Det är Kullagymnasiet som håller i den. Showen brukar vara live i december.

  Film med dagens mattelektion här

   

  OBS! Idag har ni FR/SP/TY
  lektion 5
  13:20 - 14.15.  Läs på läxan och ta med böcker! 

  Ty: Glosor "Das Tagebuch der Anne Frank", läxlapp härOBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innsn du klickar på länken) Das Tagebuch der Anne Frank

   Engelska: Lämna in "The Common Wealth Games".

  English: p.65-67. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: know-make. Write shortly about the nuclear bomb. 1/2 A4 page.

  Ty: ni har håltimme 9.20 - 10.10.

  Kemi: gör matvanekollen här

   
  5 Matte: film om funktioner här 

   Ty: Frågor till Anne Frank-filmen här.

   

   English: p. 65-67. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: know-make. Write about the nuclear bomb, your own thoughts and refelections. Half an A4 page. Hand it in.

  Ty: Glosor "Das Tagebuch der Anne Frank", läxlapp härOBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innsn du klickar på länken) Das Tagebuch der Anne Frank
  Ty: Manus till utdrag ur Anne Franks Tagebuch här och här. Länk till SLI här.
  Frågor på bokutdraget här.

   
  6   Ty: Manus till utdrag ur Anne Franks Tagebuch här och här. Länk till SLI här.
  Frågor på bokutdraget här. 

  OBS Era musikuppgifter ligger under "dokument"

  Arbetsblad 31

  Arbetsblad 33

   Elevrådsmöte om skolgården11:45, tänk på att prata i klassen om hur ni vill ha det på skolgården (det kan bli svårt att hinna ha klassråd pga distansundervisningen)

  English: p. 70-72. Read and translate the text.Do a summary of the text. Verbs: mean-sell

  prov kemi om vi inte har distans 

  SP-PROV

  Lämna in Ergonomi-uppgift

  Idrottsplanering under dokument

  7   Mattekluring

   

  English: oral presentations, lyrics.

  NI HAR TY/FR/SP idag 14.20-15.20.

  Ty:Manus till utdrag ur Anne Franks Tagebuch här och här. Länk till SLI här.Läxa: svara på frågor till bokutdraget från Anne Franks dagbok, läxlapp här.  

  Visa Cup Song-kompet. (Medan ni har grupparebete.)

  Matteblad 4445

   English: p.73-75. Read the text and learn the words.

  Håltimme 9.20-10.10, ingen TY/FR/SP.

  Gruppuppgift matematik här

   English: oral presentations about lyrics

  KEMI/TEKNIK -PROV

  8  lov  lov lov  lov  lov 
  9    Ty: Läxa "pronomen" läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länkarna) Pronomen, Meningar med pronomen.

  Matteprov (det som skulle varit v 7)

  Svenska: krönika lämnas in.

  SPA: Läsförståelsetest cap. 1-4

  SPA: Inlämning skriftlig test på "Mi futuro" se instruktioner på Classroom för rättning

  FRA:Moi et mon avenir.

   English: p. 76-78. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: spend-think. Write down shortly (1/2 A4 page) "What makes Hoganas special?"

  Teknikläxa: jobba med Tinkercad i 30 minuter

  10   Ty: "personliga pronomen i ackusativ och dativ", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länkarna) Personliga pronomen i ackusativ och dativ, Meningar med pers. pron. i ack och dat.  

   SPA: Skriftlig test: "Yo y mi fututo" 

  FRA: Skriftlig test: "Moi et mon avenir"

  Teknikläxa:
  1. jobba med Tinkercad i 30 minuter
  2. Titta på filmerna om ritteknik (finns under dokument)

  English: p. 79-81. Read and translate the text. Learn the words. Do a short summary of the text. Verbs: throw-write.

   
  11  

   

  Musik: Fortsätt med grupparbetena!

   

   

  TY: Skriftligt PROV Pronomen etc., kravspec här. Se även under "Dokument".

   English: p.82-85. Read and translate the text. Learn the words on p. 84-85. Do a short story using all the words on p.82-83. Verbs: be-build

  UPPDATERAD PLANERING I MATEMATIK UNDER DOKUMENT

  TEKNIKINLÄMNING (detta får lämnas på måndag)
  Inlämningen:
  1)rita figur i tinkercad, den ska heta "inlämning v 11"
  2)Rita en måttsatt vyritning av tinkercad-figuren på A4-papper
  3) Leta upp sak hemma, fota och skicka bild till Kristina (torsdag v 11 på lektionen)
  4) Rita en måttsatt vyritning av saken på A4-papper

  Teknikprov: Ni får sak, ritar ritning, ni får ritning, bygger sak

  Idrott: Uppgift under dokument & på SchoolSoft

  12

   SO-PROV

  svenska: jobba med språkhistorieuppsats

   Svenska: "Mannen utan öde" utläst. Uppsats påbörjas veckan efter påsk.

  Språkhistorien skrivs under lektionen.

  Idag ska provet i teknik genomföras (detta gäller INTE som prov idag eftersom inläsningen var till i fredags)

  SPA: reflexiva verb- kompendium klart

  Musik: Försök få ett avslut på grupparbetet!

   FRA: Muntlig test se kompendium

  SPA: muntlig test:  Yo y mi futuro

  FRA: muntlig test: A la plage à Nice...

  English: p. 86-89. Read and translate the text. Learn the words on p. 87-89. Do a short story using the words on p. 86. Verbs: burn-draw

   NO -planering mars/april vt 21 här

  NO -planering mars/april vt 21 här 
  13  lov  lov lov  lov  lov 
  14  lov  Ty: Prepositioner som styr ackusativ, läxlapp här. OBS 2,5 sidor,Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 (ja just det, brunnby8!) innan du klickar på länken) Prepositioner med ackusativ.

   MATTEPROV

  Musik: Sista gången ni får arbeta på era grupparbeten. 

   English: Hand in your essay.

  English homework: Look at week 12.

  NO: lämna in kort skriftlig beskrivning av ditt område. 
  15    Ty: Prepositioner som styr dativ, läxlapp här. OBS 2,5 sidor,Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 (ja just det, brunnby8!) innan du klickar på länken) innan du klickar på länken) Prepositioner med dativ.

   

  Musik: En vecka till att träna på grupparbete.

   

   SPA +FRA+TY: YOGA!

  NO: Malia  eller visa upp ditt färdiga instruktionsblad och förklara vilka visuella hjälpmedel du ska använda.

  English: p. 90-94. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: dream-forget. Do a summary of the text: "Little old lady from Cricket Creek".

  ÅK 9 Orientering på Kullaberg, ingen  vanlig idrott. Samling på Himmelstorps övre parkering 8:30. Ni får gå hem när orienteringen är klar. Medtag kläder efter väder samt vatten och frukt. Meddela din mentor om du behöver transport dit (7:50 på skolan) eller tillbaka (med lärarna när alla är i mål) och om du vill ha mat på skolan denna dag.  

   

  16

  Nytt schema idag. Du hittar det här

  NO: Malia dina testfrågor till Kristina

  Ty: Prepositioner som kan styra såväl ackusativ som dativ, läxlapp här. OBS 2,5 sidor,Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 (ja just det, brunnby8!) innan du klickar på länken) innan du klickar på länken) Prepositioner med såväl ackusativ som dativ Musik: Redovisning av grupparbete. När ni har redovisat arbetar ni med Cup Song.

   SPA + FRA: läsförståelsetest

  Ty: Hörförståelsetest

   NO -REDOVISNING

  ÅK 9 Orientering på Kullaberg. Samling på Himmelstorps nedre parkering 12:10. Ni får gå hem när orienteringen är klar. Medtag kläder efter väder samt vatten och frukt. Alla i åk nio har meddelat att de transporterar sig själva och att de inte vill ha lunch i skolan.

  17

   SO-PROV

  Teknik: Idag har vi sett följande filmer inför arbetyet med högtalare
  1. om elektromagnet
  2.bygga egen högtalare
  3.magneter och elektromagnetism
   

   SPA: utkast till ditt skriftliga test ska vara klart för första rättning

   Redovisning svenska muntligt.

  Musik: Jobba med cup song. Komp + sång (kan vara annan sång än originalet, tex Blinka lilla stjärna där.)

  MUSIKEN: SE DENNA FILM HÄR

   SPA: hörförståelsetest  
  18  

  Ty: Läxa: "Regelbundna verb i preteritum", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) verb i preteritum.

  SPA: har du skickat in din text i tre tempus?? 

   Idag slutar ni 13:20

  SYV kommer 

  SPA: Skriftlig test: yo y mi vida i TRE tempus 

  TY: Läsförståelsetest

   Idrott i sporthallen
  19  Studiedag  Studiedag  Studiedag  lov  lov
  20

  Padel på Arilds golfklubb i omgångar. Följande elever kommer direkt till Arilds golfbana: FE, AvD, BI och BL

  Övriga har padel under dagen. Se sms som ni fick 7/5

  Ty: Oregelbundna/starka verb, läxa 1, läxlapp här. OBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) Starka verb 1 Musik: Redovisa Cup song.  Svenska: uppsats inlämnad.  
  21    Ty: Oregelbundna/starka verb, läxa 2, läxlapp här. OBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) Starka verb 2  

   SPA + FRA: muntlig test.

  English: TED AWARD

   English: TED AWARD
  22  " NP" matte del I

   " NP" matte del II

  Ty: Oregelbundna/starka verb, läxa 3, läxlapp här. OBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) Starka verb 3.

       NO PROV (INL/REDOVISNING?)
  23  SO-PROV  Ty: Oregelbundna/starka verb, läxa 4, läxlapp här. OBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby9, lösen brunnby9 innan du klickar på länken) Starka verb 4.    Studiedag, eleverna lediga.  
  24    Avslutning      
  25          
 • Dokument - Årskurs 9

  SCHEMA VT 21, V 16-24

  Regler för distansundervisning

   Länk till Kristinas "meet" 

  Länk till Håkans "meet"

  LÄNK TILL PETRAS MEET

  Länk till Kristina Mösers meet

  LÄNK TILL LOTTAS MEET

  LÄNK TILL HELENS MEET

  LÄNK TILL EVAS MEET

   

  Minnesträning 2

   

  Engelska

  Commonwealth games

  ___________________________________________________________________________________________________

  Franska

  Un weekend à paris

  ___________________________________________________________________________________________________

  Idrott och Hälsa

  Idrottsplanering 26/3 ligger även på SchoolSoft

  Fortsätta med egen planering av träningspass + Lära sig Jerusalema; Step-by-step och med musik

  Uppgift 19 mars

  Uppgift Egen planering av pass v. 11-12

  Uppgift i Ergonomi

  Fakta text om Ergonomi (PDF)

  ___________________________________________________________________________________________________

  Matematik

  Meet om man vill ha hjälp på Kristinas lektion här

  Planering matematik här

  Filmer med matematiklektioner, alla kapitel i boken

   

   

  Programmering:

  1. Öppna denna i ett fönster: Java script, programmering 1

  2. Öppna samtidigt denna i ett annat fönster:  Spelprogrammeringslaboratoriet

  FORMELBLAD NP

  TRÄNA PÅ NATIONELLA PROV I MATEMATIK

  Programmering

  Filmer med matematiklektioner, alla kapitel i boken

  Filmer med olika typ av matematikhjälp:

   ___________________________________________________________________________________________________

  NO/TEKNIK

  NO -planering mars/april vt 21 här

  Teknikplanering mars 21 här

  Teknikplanering vt 21, v 17-22 här

  Länk till Tinkercad

  Vad är teknik film 1
  Vad är teknik film 2
  Vad är teknik film 3

  PDF instruktioner Tinkercad

  Film 1 Tinkercad

  Film 2 Tinkercad

  Ritteknik film 1

  Ritteknik film 2

  Sketchup film med grundinstruktioner

  Länk till sketchup

  Kemiplanering, livsmedelskemi/teknik här

  Film om kolhydrater här

  Film om proteiner här
  Film om fett här
  Film om vitaminer och mineraler här

  Filmer om GMO:

  film1
  film 2 gyllene ris
  film 3 för och mot?
  film 4
  film 5 genterapi
  film 6 crispr/cas9 (nobelprov kemi 2020)
  film 7 gensaxan sli

  film 8 kloning

  film joniserande strålning
  film alfa och beta strålning
  film alfa och betasönderfall

  Om du vill lyssna på kemi- och biologiboken så ladda ner den på inläsningstjänst

  Om du vill lyssna på fysikboken klicka här

  Frigivna nationella prov NO

  Lathund vetenskaplig undersökning

  Bedömningsmatris, vetenskaplig undersökning

   

  filmer som kräver inloggning på SLI

  Film om kolväten klicka här

  Film om kolhydrater klicka här.

  Film om proteiner klicka här.

  Film om fetter klicka här

  Film om vitaminer och mineraler här

  Film om enzymer klicka här

  Film omDNA klicka här

  Film ommiljö och matproduktion klicka här

  Filmer till uppgiften med att programmera i edsctatch

  introfilm om edscratch här

  Film edscratch 1 här

  Film edscratch 2 här

  programmera i edscratch här

  Filmer till uppgiften jämställdhet inom teknik
  Film1
  Film 2
  Film 3
  Film 4
  Film 5
  F
  ilmer till uppgiften om livscykelanalys
  Film 1
  Film 2
  Film 3

  Hävarmar 

  ___________________________________________________________________________________________________

  Slöjd

  ___________________________________________________________________________________________________

  SO

  FÖRINTELSEN 
  FÖRINTELSEN LÄNGRE
  V
  ÄRLDENS HISTORIA
  SVERIGES HISTORIA

   ___________________________________________________________________________________________________


  Svenska

  Matris argumentation
  Debattartikel
  Krönika
  Krönikauppsats

  Petras
  Ideologier
  Demokrati och politik
  ekonomi
  arbetsmarknad
  källkritik

  ___________________________________________________________________________________________________

  Musik

  Cup song

  Cup Song Koppling till läroplanen

  Musikskapande, grupparbete vecka 4-7

  Spela valfri låt, grupparbete vecka 4-7

  ___________________________________________________________________________________________________

  Tyska / spanska / franska

  Pronomen, lärarhandledningen
  Possessiva pronomen, meningar 
  Facit till Possessiva pronomen, meningar
  Pronomen, Der Sprung
  Facit till Pronomen, lärarhandledningen
  Facit till Pronomen, der Sprung
  Instruktion Ta ut satsdelar etc. 

  Grupparbetslänkar

  S länk
  I länk
  V länk
  Hj länk
  Be länk
  Bo länk finns inte än
  A länk
  F länk
  Ha länk
  T länk

   

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

  Klassföreståndare: Håkan Romare

  hakan.romare@brunnbyskola.se