Brunnby Skola
ÅRSKURS 8

ÅRSKURS 8 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 8.


Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 •   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  08:20
  09:15

  MATTE

  A-SAL 

  MATTE

  B-SAL 

  SO

  B-SAL 

  HKK

  KÖK 

  MATTE

  A-SAL 

  09:20
  10:10

  SVENSKA

  B-SAL 

   TY/SP

  C/B-SAL

  SVENSKA

  A-SAL 

  HKK/SL

   

  SO

  B-SAL

  10:10
  10:30
  R A S T
  10:30
  11:20

  NO/TK

  A-SAL 

   SO

  B-SAL

   NO/TK

  B-SAL

  HKK/SL

   

  SVENSKA

  B-SAL 

  11:20
  12:20
  L U N C H
  12:20
  13:15

  ENGELSKA

  B-SAL 

  NO/TK

  A-SAL 

  ENGELSKA

  B-SAL 

   MATTE 

  A-SAL

   

   IDROTT

  13:20
  14:15

  LÄXHJÄLP

  A-SAL 

  BILD

  SLÖJDMATTE 

   MUSIK

  GY

    TY/SP/FR

  C/B-SAL

   SLUTAR 14.40
  14:20
  15:20

   

     
     

  Kom-ihåg!

  Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

  Kläder och tillbehör

  • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
  • Vi rekommenderar kläder efter väder.
  • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
  • Vi rekommenderar inneskor vid behov.

  Läs gärna Brunnby Skolas skolregler.

 • Vecka Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
    Åk 8 Åk 8 Åk 8 Åk 8 Åk 8
  2

   DISTANS

  MEET -MÖTE med Kristina 12:20 

   PÅ SKOLAN 

  Ty: Länk för hemstudier finns, LPP här.

  UNDERVISNING PÅ DISTANS

   

   

   UNDERVISNING PÅ DISTANS

  mattefilm 3.5

  Enhetsspel här gör "VOLYM"

   PÅ SKOLAN 
  Lektioner enligt schemat 8:20-11:20. SO med Håkan 12:20-14:20

  3

   UNDERVISNING PÅ DISTANS

  SCHEMA VT 21(START V3)

  Svenska: en Komikers uppväxt utläst

   PÅ SKOLAN 

  SPA: verbtest reg. verb 

  Ty: Länk till årskrönikan här, manus här, arbetsblad här (vi jobbar bara med s.2). 

   UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Musikuppgift v 2 och 3

   

   UNDERVISNING PÅ DISTANS

  Fysikplanering energi här

  Mattefilm kap 3.5

  Enhetsspel

  Ty: Uppgift till "Sprachprobleme durch SMS?" här. Ordboksuppgift Övn.bok s. 77 här.

  PÅ SKOLAN 

  Fysik: visa upp filmen (energiomvandlingar)

   4

   

  Film om kärnkraft här
  Film om vattenkraft här
  Fim om solenergi här

   Ty: Glosor "Sprachprobleme durch SMS?", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Sprachprobleme durch SMS?

  SPA: Glostest cap. 5 + att du ska vara klar med väderstencilen

  English: p. 60-63. Read and translate the text. Verbs: find-hold. Write a short story, at the most one A4 page with the title " The Christmas Gift".

  MATTE BLAD 63 BLAD 48, BLAD 50    MATTEPROV
  5 Sovmorgon (pga fredagens eftermiddagslektion).Ni börjar med fysik 9:20

   English: Oral presentation

  Ty: Glosor (=meningar överst på pappret) "Tobias Tagebuch", läxlapp här. OBS 2 sidor! Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Tobias Tagebuch.

  SPA: glostest cap. 6 på TVÅ veckor

       
  6

  Matte: film om mönster här

  Fysik idag:
  Film om kärnkraft här
  Film om vattenkraft här
  Fim om solenergi här
  Film från Japan eftert kärnkraftsolyckan här

  Filippa Bark om fusion, film här
   

   SPA: resterande glosor cap. 6

  English: no homework this week. We will look at  the last part of Greta Thunberg.

  Ty: Glosor: Ich weiß, dass ich kann, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Ich weiß, dass ich kann
  Instruktion för att ta ut satsdelar här

   SO-PROV

  Svenska: Insändare lämnas in under lektionen.

  Ny matteplanering kap 4 här

   

  Elevrådsmöte om skolgården11:45, tänk på att prata i klassen om hur ni vill ha det på skolgården (det kan bli svårt att hinna ha klassråd pga distansundervisningen)

   

   

  Lämna in Ergonomi-uppgift

  Idrottsplanering under dokument

  Fysikuppgift energi

  7  

   SPA: läsförståelsetesten flyttad till sem. 9

  English: hand in your essay about "Greta".

  Ty: läxa meningar med ackusativ och dativ, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Meningar med ackusativ och dativ.

  Musik: sista dagen att lämna in musikuppgiften  

  Matematikfilm 4.4här

  Träna på multiplikation med parenteser

    FYSIKPROV 
  8  lov  lov lov  lov  lov 
  9

   Svenska: deckarnovell klar och lämnas in under lektionen.

  Teknik: frågor "vad är teknik" HÄR

  Ty: 5 prepositioner som styr ackusativ samt repetition av nom/ackusativ-former, läxlapp här. Läxan flyttad till tors denna vecka. 
  Uppgifter under Dokument.

  SPA:inlämning Mi habitación för rättning

  English: p.64-69. Read and translate the text. Learn the words on p. 65 and 67. Explain the differences between the two textes on p. 68 and 69. Verbs: know-read.

   Musik: Spel i grupper. Varje grupp bestämmer låt. Fundera på låtförslag!

   SPA: Läsförståelsretest

  Ty: 5 prepositioner som styr ackusativ samt repetition av nom/ackusativ-former, läxlapp här.

  Tk: du ska ha jobbat med Tinkercad hemma 30 min inför denna lektion
  10 Teknikläxa: du ska jobba med Tinkercad hemma 30 min inför denna lektion samt sett filmerna om "vad är teknik"  

   English: p.71-72 Read and translate the text. Learn the words. Verbs: run-steal. Do you think Jack Anderson did a good thing after all? Explain your thoughts.

  Matteläxa: Idag kommer ni att få ett test på 4.1-4.5, denna gång kommer jag att räkna med resultatet i betyget

  Musik: Texthäften till era låtar ligger i lådorna. Uppgiftens koppling till läroplanen finns här.

   SPA: muntlig presentation av ditt rum/skriftlig test Mi habitatión

  Ty: 9 prepositioner som styr dativ samt repetition av dativ-former, läxlapp här.

   
  11

   Teknikläxa: titta på filmerna om ritteknik under dokument

  NÄR LEKTIONEN BÖRJAR MÅSTE 4.6 VARA KLART I MATTEN!!!!

  Ty: länk till video om prepositioner här

   SO-PROV

  English: p. 73-75. Read and translate the text. Learn the words. Do exercise 3+4 in your workbook, p. 66. Verbs: swim-write

  Musik: Fortsätt med grupparbetena!

   

  Ty: 9 prepositioner som kan styra såväl ackusativ som dativ, läxlapp här.

  Idrott: Uppgiften ska utföras hemma idag, inget meet. Arbetsuppgiften finns under dokument och på schoolsoft.

  De som anmält att de har svårt att ta sig hem kommer att få skjuts av personal.

  12  

  SO: Inget meet men läs nedan.

  Gå in under dokument och titta på föreläsningar om framförallt första världskriget. Anteckna och kom gärna med frågor till nästa lektion.

  Svenska: Bok utläst. Uppsats påbörjas i skolan.

   

  Svenska: tal på bok Jonas Gardell

  Musik: Fortsätt med grupparbetena!

   

  SPA: Skriftlig test "Mi habitatión"

  Ty: Läxa: repetition, läxlapp här, OBS! 2 sidor. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Prepositioner med ackusativdativackusativ/dativ. Länk till video om prepositioner här

  Teknikprov: Ni får sak, ritar ritning, ni får ritning, bygger sak

  Teknikinlämning:
  1)rita figur i tinkercad, den ska heta "inlämning v 12"
  2)Rita måttsatt vyritning av tinkercad-figuren på A4-papper
  3) Leta upp sak hemma, fota och skicka bild till Kristina torsdag v 12
  4) Rita måttsatt vyritning av saken på A4-papper

  13  lov  lov lov  lov  lov 
  14  lov Välkomna till baka till skolan...på skolan:) 

  GYMNASIEMÄSSA-DIGITAL 10:30-11:30 (på SO:n) 

   

  English. Hand in your essay, (Greta-Trump)

  English: p. 80-82. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: be-come. Write your own letter to Happy (it does not have to be true) and answer it.

   SPA: Hörförståelsetest efter cap.7 = flyttat till sem. 15

  TY: skriftligt PROV prepositioner, kravspec här. Provet flyttat till tis v. 15. 

  Matte E-prov (räknas inte som prov, frivilligt)

  Matteprov 

  Idh: se dokument eller Schoolsoft

  15  

  SPA: Hörförståelsetest efter cap. 7

   TY: skriftligt PROV prepositioner, kravspec här. (Provet flyttat från tors v. 14.)

  10:30 Ni ska vara med Kristina S i A-salen Vetenskapsfestival. "Från dystopi till utopi" Länk till mentimeter här.

   English: p. 85-87. Read and translate the text. Learn the words. Write shortly about being friends with the opposite sex. cost-fight.

   SPA: glosor cap. 8

  Ny planering i matematik här

  ÅK 8: Orientering på Kullaberg, ingen  vanlig idrott. Samling på Himmelstorps övre parkering 8:30. Ni får gå hem när orienteringen är klar. Medtag kläder efter väder samt vatten och frukt. Meddela din mentor om du behöver transport dit (7:50 på skolan) eller tillbaka (med lärarna när alla är i mål) och om du vill ha mat på skolan denna dag.  
  16 Nytt schema idag. Du hittar det här   SPA: glosor cap.10 på TVÅ veckor +  reflexiva verb stencil två sidor klara för rättning

   English: p. 88-91. Read and translate the text. Learn the words on p. 90-91. Do a short story using the words on p. 88. Verbs: find-hold

  Reportaget skrivs klart under lektionen och lämnas in. 

  På spansklektionen har vi yoga...men du ska vara klar med perfektstencilen INNAN vi börjar yoga.... ÅK 8: Orientering på Kullaberg.  Samling på Himmelstorps NEDRE parkering 12:10. Ni får gå hem när orienteringen är klar. Medtag kläder efter väder samt vatten och frukt. Meddela din mentor om du behöver transport dit eller tillbaka (med lärarna när alla är i mål). 
  17    

  Musik: Fortsätt träna på grupparbete. 

  English: p.92-95. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: know-read. Do a short summary on p. 94-95. 

  Idag under skoldagen kommer de elever i åttan som anmält intresse åka till Kullagymnasiet för att få gymnasieinformation. Vi har lektioner både före och efter detta. Ta kläder efter väder, det är utomhus. 

  MUSIKEN SE DENNA FILM HÄR

  SPA: glosor resterande cap.10 = perfekt

  NO: genomgång inläsningsblad

  Ty:Glosor/ Uttryck Phrasen I, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Phrasen 1.

  Matte: idag jobbar vi med denna uppgift  

  Arbetsblad att jobba med idag

  Biologifilmer om abort
  1.medicinskabort
  2. Kirurgisk abort

  18 Lite ändring i salar från idagSchema v 17-24 

  Ty:Glosor/ Uttryck Phrasen II, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Phrasen II.

   

   Idag slutar ni 13:20 

   SO-PROV

  Musik: De grupper som är klara redovisar.

  Extra tid för SO-PROV 14.20-15.20

  English: p. 101-103. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: run-steal. Write: "So what's a school in Höganäs like?"

   Nu ligger ett antal av de filmer vi sett under biologiundervisningen under "läxor och prov"

  Alla har olika tvättmaskiner och jag vill att ni ska lära er att använda den ni har hemma. Ni ska be pappa/mamma att visa er hur er tvättmaskin fungerar sen ska ni ta hand om tvätt från smutstvätt via tvättningen tills den är inlagd/upphängd på sin plats

  Ni ska också städa badrummet/toaletten hemma samt ert rum. Städningen ska vara ordentligt och noggrant gjord. Resultatet ska vara välstädade utrymmen.

  Efter avklarat arbete ska ni ta med en lapp hemifrån som intygar era kunskaper. Sen kan ju era föräldrar ha stor nytta av detta framöver!!!!

  Extra tid för SO-PROV

  Biologiprov 

  Idrott i sporthallen. Vi kör er dit. Buss ham med skolans busskort.

  19  Studiedag  Studiedag  Studiedag  lov  lov
  20

   Oral presentation in English. The Swedish and English School system.

  Padel på Arilds golfklubb i omgångar.

  Följande elever i åttan börjar dagen på Arilds golfbana 8:30.^
  AB, VS, JL och NM

  Info om vem som börjar etc kommer att ligga i Kristinas klasschatt. 

  Ny teknikuppgift här

   

  Musik: Sista gången ni får träna på grupparbetet. De grupper som blir klara den här veckan får gärna redovisa. Annars är det redovisning vecka 21.

  Fyra elever i åk åtta kommer att ha padel idag istället. Detta är under dagen och skolan kör. LD, HL, MG och EB. Var ombytta hela dagen och ha med vattenflaska.

   SPA: prov på  perfekt, se glosor till cap. 10  
  21     Musik: Redovisning av grupparbete. Kunskapskrav här.

   SPA: muntligt prov på Yo y mi día. Fokus: perfekt

  TY: muntligt prov "Krank sein", kravspec här.

  Alla har olika tvättmaskiner och jag vill att ni ska lära er att använda den ni har hemma. Ni ska be pappa/mamma att visa er hur er tvättmaskin fungerar sen ska ni ta hand om tvätt från smutstvätt via tvättningen tills den är inlagd/upphängd på sin plats

  Ni ska också städa badrummet/toaletten hemma samt ert rum. Städningen ska vara ordentligt och noggrant gjord. Resultatet ska vara välstädade utrymmen.

  Efter avklarat arbete ska ni ta med en lapp hemifrån som intygar era kunskaper. Sen kan ju era föräldrar ha stor nytta av detta framöver ????

    
  22  Svenska: Epokerna redovisas   Matteprov      TEKNIKILÄMNING (SOM PROV)
  23    SO-PROV  elevens val  Studiedag, eleverna lediga.  elevens val
  24  högstadiets dag  Avslutning      
  25         länk gymnasiemässa 7/3
 • Dokument - Årskurs 8

  Schema v 17-24

  Brunnby Skolas skolregler

  Regler för distansundervisning

  Planeringshjälp att skriva ut här

  gymnasiemässan

  LÄNKAR TILL MEET -LEKTIONER

  Länk till Kristina Spiréns meet

  LÄNK TILL HÅKANS MEET

  LÄNK TILL PETRAS MEET

  Länk till Kristina Mösers meet 

  LÄNK TILL LOTTAS MEET

  LÄNK TILL HELENS MEET

  LÄNK TILL EVAS MEET

   

  Engelska

  Media

  _________________________________________________________________________

  HKK

  Kravspec
  Konsumenträtt
  Konsumentverket

  _________________________________________________________________________

  Idrott och hälsa

  Idrottsplanering 26/3 ligger även på SchoolSoft:

  Lära sig Jerusalema + genomföra planerad idrottslektion.

  Step-by-Step och med musik

  Uppgift 19 mars

  Planering av eget pass v. 11-12

  Fakta Ergonomi (PDF)

  Uppgift i Ergonomi

  Idrottsplanering 

  _________________________________________________________________________

  Matematik

  Meet om man vill ha hjälp av Kristina under lektionen här

  Filmer med genomgångar av alla delkapitel här

  Planering kap 5, vt 21 här

  Mattespel ekvationer här

  Fusklapp procent här

  Programmering nivå 3

  BETYGSMATRIS MATTE ÅK 8

  film om romerska siffror

  Spel om enhetsbyten här, se tilll att du kilckar i alla tre sorter

  Spel om sannolikhetslära

  Spel träna enheter här
  E
  kvationsspel här

  _________________________________________________________________________

  NO och TEKNIK

  Teknikuppgift vt 21, vecka 20- här

  Biologiplanering sex & samlevnad (med E-svar) här

  Filmer om området:
  Medicinsk abort
  Kirurgisk abort
  Fostervattenprov
  barnets utveckling i magen
  Befruktningen och barnets utveckling
  Ultraljudsundersökning
  x

  Vad är teknik film 1
  Vad är teknik film 2
  Vad är teknik film 3

  Länk till "Tinkercad"

  PDF instruktioner Tinkercad

  Film 1 Tinkercad
  Film 2 Tinkercad

  Ritteknik film 1
  Ritteknik film 2

  Ritteknik, informationsblad här

  Sketchup film med grundinstruktioner

  Länk till sketchup 
  Gör såhär för att komma igång med sketchup:
  1) Klicka på länken 2) signa in med google 3) godkänn villkor 4) Klicka på "Skapa ny" 5) Välj "enkel mall millimeter"

  Fysikplanering, energi här

  Film om energi 11/1 2020 (SLI) här
  F
  ilm om kärnkraft här

  Film om vattenkraft här
  Fim om solenergi här

  Programmering:

  1. Öppna denna i ett fönster: Java script, programmering 1

  2. Öppna samtidigt denna i ett annat fönster:  Spelprogrammeringslaboratoriet

  3. När du jobbat med spelprogrammering 1 ett tag så titta på denna film (2) och jobbar vidare med den.

   

  Om du vill lyssna på kemi- och biologiboken så ladda ner den på inläsningstjänst

  Om du vill lyssna på fysikboken klicka här 

  Film om kolväten klicka här
  Film om kolhydrater klicka här.
  Film om proteiner klicka här.

  Film om fetter klicka här
  F
  ilm om vitaminer och mineralerr
  Film om vattenrening här

  Film om enzymer klicka här
  Film omDNA klicka här

  film om vatten här
  Film ommiljö och matproduktion klicka här 

  Formulär till laborationsrapport

  betygsmatris laborationsrapport 

  UNGDOMSMOTTAGNINGEN HÖGANÄS

  _________________________________________________________________________

  Slöjd

  _________________________________________________________________________

   

  SO

  Disposition

  _________________________________________________________________________

  Svenska


  Matris argumentation
  Diskussionsfrågor "Ondskan"
  Debattartikel
  Uppsats "Ondskan" 

  _________________________________________________________________________

  Musik

  Musik, grupparbete. Koppling till läroplanen

  Cup song ny

  Cup Song koppling till läroplanen

   

   

   

  _________________________________________________________________________

  Tyska

  Prepositioner med ackusativ, luckövning
  Prepositioner med ackusativ, hela meningar

  10a Upptäck/Träna prepositioner med ackusativ

  11a Upptäck/träna prepositioner med dativ (+prep med ack/dat)

  Länk till youtube-klipp om prepositioner

  Meningar med prepositioner som styr ack/dat

  Satsdelar och prepositioner - det är inte svårare än såhär

  Prepositioner med dativ - mit

  _________________________________________________________________________

  Spanska

  ______________________________________________________

  GRUPPARBETSLÄNKAR

  So länk
  Lu länk
  Ed länk
  Ni länk
  Bi länk
  Lo länk
  Hi länk
  Gu länk
  Jo länk
  No M länk
  No L länk
  Vi länk
  Hu länk
  Be länk
  Ma G länk
  Al länk
  Do länk
  Mal länk

   

   

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.
   
  Klassföreståndare: Kristina Spirén

  kristina.spiren@brunnbyskola.se