Brunnby Skola
ÅRSKURS 8

ÅRSKURS 8 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 8.


Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 •   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  08:15
  09:10

  MATTE

  A-SAL 

  BILD

  SLÖJDEN 

  SVENSKA

  B-SAL 

  MATTE

  A-SAL 

  SO

  B-SAL 

  09:15
  10:00

  NO/TK

  A-SAL 

   SPRÅK

  LAB/B-SAL

  SO

  B-SAL 

   SPRÅK

  C- B-SAL

   MATTE

  A-SAL

  10:00
  10:15
  R A S T
  10:15
  11:15

  NO/TK

  A-SAL 

   SVENSKA

  B-SAL

   MUSIK

  GY

  NO/TK

  A-SAL 

  SO

  B-SAL 

  11:15
  12:15
  L U N C H
  12:15
  13:10

  SVENSKA

  B-SAL 

  MATTE

  A-SAL 

  ENGELSKA

  B-SAL 

   SL/EX-MATTE

  SLÖJDEN/A

   IDROTT

  13:15
  14:10

  LÄXHJÄLP

  A-SAL 

  ENGELSKA

  B-SAL 

   SO

  A-SAL

   SLÖJD

  SLÖJDEN

   SLUTAR 14.40
  14:15
  15:15

   

     
     

  Kom-ihåg!

  Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

  Kläder och tillbehör

  • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
  • Vi rekommenderar kläder efter väder.
  • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
  • Vi rekommenderar inneskor vid behov.

  Läs gärna Brunnby Skolas skolregler.

 • vecka Mandag tisdag onsdag torsdag fredag
  34   åk 8    skolstart 8.30-13.30  8: 30-13: 30  åk 8        8: 30-14: 15 
  35

  Skoldagen börjar 8:15 från idag (hela schemat är tidigarelagt 15 minuter pga busstiderna, DETTA ÄR ETT FÖRSÖK )

   

  De nya tiderna på schemat visar tillsvidare och ska utvärderas efter en månad

  FYSIKPLANERING UNDER DOKUMENT NU 

  MATEMATIKPLANERINGEN UNDER DOKUMENT

  Skoldagen börjar 8:15 

  Film om dagens genomgång i matematik här

  Skoldagen börjar 8:15 
  Skoldagen börjar 8:15 
  Skoldagen börjar 8:15 
  36      Engelska: s. 10-12. Läs och översätt texten. Lär dig verben. S.8-9. Gör en novell med alla orden på s.8-9. Verb: kom-komma. "Jag är" etc. SP: regelbundna -er verb i presens

  Matteläxa med skriftligt test
  Du ska kunna:

  • förkorta bråk
  • förlänga bråk
  • omvandla mellan bråkform och blandad form
  • "divisionsorden"
  • jämföra två bråk.
  • beräkna andelen av något (i bråkform)

  IDROTT PÅ SKOLAN TILLSVIDARE DÅ SLUTAR NI 14:15

  37  

  Engelska: lämna in din "kärlekshistoria". .

  Ty: Glosor "Tagebuch", läxlapp här . Träna på glosor.eu (logga in med anv. Brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Tagebuch

   Engelska: s. 13-15. Läs och översätt texten. Lär dig orden. Gör en kort sammanfattning av texten. Verb: kostnadsslag. "Jag är" etc.  SP: glosor cap.1 på två veckor  IDROTT PÅ SKOLAN TILLSVIDARE DÅ SLUTAR NI 14:15
  38 Fysik genomgång av inläsningsbladet (det ska vara klart idag)

   

  FYSIKPROV LJUD OCH LJUS (på mattelektionen)

  Ty: Glosor "Liebe oder Freundschaft?", Läxlapp här . Träna på glosor.eu (logga in med anv. Brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Liebe oder Freundschaft? .

   Engelska: s.20-21. Läs och översätt texten, lär dig orden. Gör en novell med orden på s. 19. Verb: hitta-håll. "Jag är" etc.  SP: resterande glosor kap.

  SO-PROV

  Idrott på sportcentret i Lerberget. Vi är ute fram till och med vecka 40.

  39

   Skoldagen slutar 13.15. På grund av personlutbildning.

  Läxa: biologi anteckningar

  Ty: repetera bestämda och obestämda artikeln i nom och ack samt lär dig när du ska använda dem, läxlapp här  English: p.22-24. Read and translate the text. Learn the words on p. 22-23. Put the words on p. 24 into sentences. Verbs: know-read.

   SPA: regelbundna -ar,-er y -irverb i presens

  Läxa: biologi anteckningar

   
  40 Läxa: biologi anteckningar 

  Svenska: "Cirklen" vara utläst. Frågor svaras på i skolan samt uppsats påbörjas.

  Ty: lär dig bestämda och obestämda artikeln i nom , ack och dat samt lär dig när du ska använda dem, läxlapp här.

  English: perform your speech.

   English: p. 25-27. Read and translate the text. Learn the words. Do  a short summary of the text. Verbs: run-steal. "I am" etc.

   SP: glosor p.10 + verbet IR i presens

  Läxa: biologi anteckningar

  Lämnain laborationsrapport biologi.  

  Sista idrottslektion ute.

  Cirkelträning + Hinderbana

  41

    mattprov 1

  Läxa: biologi anteckningar

   Ty: glosor "Ich kann heute nicht", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. Brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Ich kann heute nicht.  English: p. 28-31. Read and translate the text.   Learn the words.Do a short summary of the text on p. 30-31. Write down 5 odd records that you can find or think of. Verbs: swim-write. " I am" etc.

  SPA: Test på regelbundna verb i presens

   Läxa: biologi anteckningar

  Ny matteplanering nu under dokument

   
  42 Läxa: genomgång inläsningsblad biologi

  Golf-förmiddag på Arilds golfbana. Samling på golfbanan 8:15. Golfen slutar 11:15 och då tar vi oss tillbaka till skolan, äter lunch och har lektioner. Den som behöver skjuts till golfbanan kommer till skolan 7:30 och anmäler detta i förväg till klassföreståndaren. Anmäl också om ni behöver skjuts tillbaka till skolan

   

   

   English: p. 34-35. Read the text and learn the words. Verbs: be-come. Put the words on p. 33 into sentences.

   SPA: glosor p. 11 till texter 2,3,+4

  Ty: Grammatikhäfte ackusativ/dativ, häfte här.

  Biologiprov 

  NO PÅ MATTEN 

  Matteläxa: lär dig "ramsan" hur man räknar ut procent.

  43   TY: hör- och läsförståelseprov.

   SO-PROV

  English: p. 36-38. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: cost-fight. "I am" etc.

   SPA:Läsförståelseprov cap. 1-3

  Ty: Kravspec här. "Ta ut satsdelar" här.

  Kemiläxa (till idag eftersom ni har prov på torsdagen): gör klart alla inläsningsfrågor på gas. 
  44  lov lov l lov  lov lov 
  45

  Kemiläxa: anteckningar från förra mattelektionen

  Titta på filmen om vatten igen. Den innehåller mycket av kursen! Länk här

     English: p. 39-41. Read and translate the text. Learn the words on p. 39-40. Put the words on p. 41 into sentences. Verbs: find-hold. "What do you think, was Ned a hero or a villian?". Explain your thoughts.  Kemiläxa: anteckningar från förra mattelektionen

  Temporära förändringar i Idrotten.

  På grund av rådande omständigheter runt Corvid-19 kan vi inte längre åka kollektivtrafik till idrottshallen i Höganäs. Vi kommer därför vara tvugna att genomföra idrotten här på skolan. Till att börja med gäller detta fram till och med 17 november. 

  Då vi inte har omklädningsrum och duschmöjligheter här, ber vi eleverna komma ombytta i bekväma kläder till skolan. Idrottslektionen kommer vara både teoretisk och fysisk. 

  Litet mattetest på procent (E/C nivå). Räknas inte som prov.

  46

   Kemiläxa: anteckningar från förra mattelektionen

   

   Svenska: muntlig redovisning

  Ty: glosor "So wohnen wir"OBS 2 sidor, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) So wohnen wir.

   English: p. 44-45. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: know-read

  Kemiläxa: anteckningar från förra mattelektionen 

  SPA: glosor p. 11 (stycke 5-6) + p.14: uttryck med tener

   
  47 Kemi, genomgång av inläsningsbladet. Matte på en av NO -lektionerna

  KEMIPROV

  SPA: Oförberett hörförståelsetest

  Ty: Gl "Möbel", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken) Möbel.

   English: p. 50-52. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: run-steal. "Do you need a car?" "Why?". "Should you be older or younger than 18, to have a driving license, or is 18 perfect?" Explain. 1/2 A4 page

  Musiklkäxa: gör klart instrumenthäftet

   SPA: muntlig test på México

   SO-PROV

  Idh:

   

  Lektionen kommer delas in i en teoretisk och en fysisk aktivitet. Kläder efter väder.

   

  48  

  Matteprov 2
  Ni kommer att vara i A-salen och ha prov. Maxtid 60 min De som är sjuka får göra provet senare.

  Ty: Gl "Sophies Zimmer", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby8, lösen brunnby8 innan du klickar på länken)  Sophies Zimmer.

   English: p. 53-55. Read and translate the text. Learn the words on p. 53-54. Do a short story using all the words on p. 55. Verbs: swim-write.

   SPA: muntlig test = presentera dig tillsammans med en kamrat, se tankekartan

  Mina (Kristinas) lektioner är på meet, ALLA DELTAR även de som är hemma.

  Matte idag: Genomgång kap 3.1, är man hemma titta på film om detta finns här
  Räkna minst halva 3.1
  NO idag: genomgång varför vi läser om organisk kemi samt 7.1 och 7.2. Om man vill lyssna på detta så måste man ladda ner "sprktrum kemi" från inläsningstjänst.

  Matte idag: Genomgång kap 3.1igen om det behövs, är man hemma titta igen på film om detta finns här
  Räkna klart 3.1 
  49

  På mattelektionen:
  Genomgpng 3:2 
  Fortsätt med 3.2
  Gör blad 40, ni som är hemma länk här 

   Svenska: Ni påbörjar er uppsats kring 1890 talisterna. Ni har med er en A4 sida anteckningar. Ni har sett uppgiften och får ut den igen. Ni har fått två hela lektioner på er att renskriva anteckningarna. Vi fortsätter nästa svensklektion och diskuterar om ni behöver ytterligare en. Detta är EJ ett prov!! En  uppsats!

  Matte:
  Genomgpng 3:2 
  Fortsätt med 3.2
  arbetsblad 22, ni som är hemma länk här

   MUSIKPROV

  English: p. 56-57. Read and translate the text, learn the words. Verbs: be-come. "What do you think about racing?"

   SP-PROV

  SPA: Skriftlig presentation av dig själv och din familj etc. Två tempus

   

  Idh:

  Vi är både inne och ute, ta med kläder och bra skor att jogga i

  50    TY-PROV, kravspec här.

   SO- reklamuppgift

  English: p. 58-59. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: cost-fight. Write shortly about a memorable train or bus journey you have made. If you cannot think of one, make it up.

     NO-PROV
  51    SO-PROV      avslutning
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 • Dokument - Årskurs 8

  Brunnby Skolas skolregler

  Schema ht 2020 här

  Länk till åttans MEET med Kristina

  Länk till Håkans meet

  Engelska

  Media

  ___________________________________________________________________________________________________

  Idrott och Hälsa

  ___________________________________________________________________________________________________

  Matematik

  Planering/betygsmatris, kap 3 här

  Planering/betygsmatris kap 2 här

  Filmer med genomgångar av alla delkapitel här

  Fusklapp procent här

  Programmering nivå 3

  BETYGSMATRIS MATTE ÅK 8

  film om romerska siffror

  Spel om enhetsbyten här, se tilll att du kilckar i alla tre sorter

  Spel om sannolikhetslära

  ___________________________________________________________________________________________________

  NO och TEKNIK

  PLANERING, INLÄSNING MED E-SVAR ORGANISK KEMI NOV/DED 2020 HÄR 

  Programmering:

  1. Öppna denna i ett fönster: Java script, programmering 1

  2. Öppna samtidigt denna i ett annat fönster:  Spelprogrammeringslaboratoriet

  3. När du jobbat med spelprogrammering 1 ett tag så titta på denna film (2) och jobbar vidare med den.

  Kemiplanering GAS VATTEN här

   

  film om vatten här

   

  längre film om vatten som eleverna sett men viktig här

   

  kort film om vattnets kretslopp här

  Om du vill lyssna på kemi- och biologiboken så ladda ner den på inläsningstjänst

  Om du vill lyssna på fysikboken klicka här 

  FILMER TILL ARBETSOMRÅDET (dessa ligger på SLI sådu måste logga in)

  Film om kolväten klicka här
  Film om kolhydrater klicka här.
  Film om proteiner klicka här.

  Film om fetter klicka här
  F
  ilm om vitaminer och mineraler här

  Film om vattenrening här

  Film om enzymer klicka här

  Film omDNA klicka här
  Film ommiljö och matproduktion klicka här 

  Formulär till laborationsrapport

  betygsmatris laborationsrapport 

  UNGDOMSMOTTAGNINGEN HÖGANÄS

  ___________________________________________________________________________________________________

  Slöjd

  ___________________________________________________________________________________________________

   

  SO

  Kristendom spellista
  Religioner spellista
  Vad är grejen med?

  Media So-rummet
  Massmedia föreläsning
  Massmedia föreläsning 2

  ___________________________________________________________________________________________________

  Svenska


  Matris argumentation
  Diskussionsfrågor "Ondskan"
  Debattartikel
  Uppsats "Ondskan" 

  ___________________________________________________________________________________________________

  Musik

   

  ___________________________________________________________________________________________________ 

  Tyska

  Spanska

   

   

   

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.
   
  Klassföreståndare: Kristina Spirén

  kristina.spiren@brunnbyskola.se