Brunnby Skola
ÅRSKURS 7

ÅRSKURS 7 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 7.


Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 •   Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
  08:15
  09:10

   SVENSKA

  B-SAL

   SPANSKA

  B-SAL

  NO/TK

  A-SAL 

   SPANSKA

  B-SAL

   IDROTT

  09:15
  10:00

  SO

  GY 

   SO

  A-SAL

   MATTE

  A-SAL

   NO/TK

  A-SAL

  IDROTT

  10:00
  10:14
  R A S T
  10:15
  11:15

  MATTE

  B-SAL 

   MATTE

  A-SAL

   SVENSKA

  B-SAL

   ENGELSKA

  B-SAL

   IDROTT

  11:15
  12:15
  L U N C H
  12:15
  13:10

  SO

  A-SAL 

   ENGELSKA

  B-SAL

   MUSIK

  GY

   SPANSKA

  B-SAL

   
  13:15
  14:10

  SLÖJD/LÄX

  SLÖJDEN/A 

   MATTE

  A-SAL

   SVENSKA

  B-SAL


  NO/TK

  A-SAL 

   
  14:15
  15:15

   SLÖJD

  SLÖJDEN

     

  BILD

  SLÖJDEN 

   

   

  Kom-ihåg!

  Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

  Kläder och tillbehör

  • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
  • Vi rekommenderar kläder efter väder.
  • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
  • Vi rekommenderar inneskor vid behov.

  Läs gärna Brunnby Skolas skolregler.

 • Vecka Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
     åk 7 åk 7  åk 7  åk 7  åk 7 
  34      SKOLSTART 8.30  skoldagen 8: 30-13: 15

  8: 30-12: 30 idrott på skolan, alla äter på skolan 

  35

  Skoldagen börjar 8:15 från idag (hela schemat är tidigarelagt 15 minuter pga busstiderna)

  De nya tiderna på schemat gäller tillsvidare och ska utvärderas efter en månad

  NYA BIOLOGI -PLANERINGEN HÄR    Engelska: Lärobok, s. 4-7. Läs texten, översätt den. Lär dig alla orden. Arbetsbok, s. 125. Lär dig verben: köp-köp. Lär dig hjälpverbs: "Jag är" och "jag var".  Alla äter på skolan även denna fredag, därefter enligt det val ni gjort och lämnat in, att äta på skolan efter idrotten på fredagar eller inte ". 
  36    

   Svenska: Läs kapitel 1-4 i "Godnatt Mister Tom", svara på frågorna 1-3.

  Ty: "Zahlen0-20", läxlapp här . Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7, lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Zahlen 0-20 .

   Engelska: Lärobok, s. 8-10. Läs och översätt texten. Lär dig orden på s. 8-9. Sätt orden "realisera-spara" i meningar, på s.10. Verb (i din arbetsbok): välj drink. Iam, jag var  
  37    SP: kunna reg.bundna -arverb i presens

   Svenska: "Godnatt Mister Tom", kapitel 5-9, svara på frågorna.

   Ty: Glosor "Wie geht's + Gute Besserung", läxlapp här . Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7, lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Wie geht's + Gute Besserung .

  Biologi: anteckningar från förra lektionen samt ta reda på hur Flemming kom på penicillinet (fyll i svaret på frågas 10 på inläsningabladet)

   Engelska: s. 10-11. Läs och översätt texten. Lär dig orden. Gör fem frågor på texten och svara på dem. Verb: kör för att hitta. "Jag är", "jag var", "jag har".

  Biologiläxa: anteckningar samt fyller i de första 15 frågorna på inläsningsbladet.

   
  38

   SO-PROV

   

   Åk 7 håller i F-6 Lekdag under fm. Därefter vanliga lektioner.

   Svenska: "Godnatt Mister Tom", läs kapitel 10-14. Svara på frågorna. 

  Sidor i biologiboken där man kan hitta svar till inläsningsbladet.
  Virus och bakterier: 320-326
  Celler: 14, evolutionen: 22-25, fotosyntes och cellandning: 44-51, växtens fortplantning: 64, information om djur(slå upp det du vill veta):kapitel 3

   Ty: Repetition presensböjning regelbundna verb, haben och sein, läxpapper här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Regelbundna verb, haben, sein.

   

    NO-PROV

  SP:Läxförhör -er verb i presens

  English: p. 12-15. Read and translate the text. Learn the words on p. 14-15. Put the words on p.12-13 into sentences. Verbs: forget-have. Helpverbs: I am, I was, I have, I had

   IDROTT: Idrotten är nu och framöver i sporthallen i Lerberget! Ni kommer att vara ute till och med vecka 40.
  39  S koldagen slutar 13.15. På grund av personalutbildning .

   

  SPA: -irverb i presens

   Svenska: Läs kapitel 15-18, i "Godnatt Mister Tom", svara på frågorna.

  Ty: glosor "Uhr + Stundenplan", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) -SPA: repetera regelbundna -ar,-er,-ir verbUhr + Stundenplan.

   English: p. 20-23. Read and translate the text. Learn the words on p. 20-22. Do five questions on the text and answer them. Verbs: hear-learn. I am, I was, I have, I had  
  40  

  SPA: Test på   reg.verb -ar,-er och -ir verb i presens

  English: show your films.

  Ma-prov kap.1

   Svenska: Läs klart "Godnatt Mister Tom", kap.19-22. Svara på frågorna.

  Ty: "presensböjning regelbundna verb+ haben och sein" (länkar se v. 38) och/eller glosor "Uhr+ Stundenplan", (länkar se vecka 39)

   English: p. 24-27. Read and translate the text. Learn the words on p. 24-26. Verbs: leave-put. I am, I was, I have, I had, I do. Write down shortly your best sports memory. It could be in your spare time, in school, watcing Tv etc.  
  41

  Golf-förmiddag på Arilds golfbana. Samling på golfbanan 8:15. Golfen slutar 11:15 och då tar vi oss tillbaka till skolan, äter lunch och har lektioner. Den som behöver skjuts till golfbanan kommer till skolan 7:30 och anmäler detta i förväg till klassföreståndaren. Anmäl också om ni behöver skjuts tillbaka till skolan.

  Ta med vatten och frukt. Kläder efter väder. Egna klubbor nummer 7 och 9 får tas med men inte hela bagen.

   SPA: läxfritt OM du inte har omprov på torsdag!  Ty: presenböjning av essen, fahren, sehen, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Presens av essen, fahren, sehen.

   SP:OMPROV på de tre regelbundna verbgrupperna

  English: p. 28-31. Read and translate the text. Learn the words on p. 28-30. Put the words on p. 31 into sentences. Verbs: read-sell. All the helpverbs: I am, I was, I have, I had, I do, I did

   
  42  SO-PROV  SPA: alla glosor cap. 4 Ty: "Glosor inför prov", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Glosor inför prov.

   kemiprov

  English: p. 36-37. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: sing-stand. I am, I was, I have, I had, I do, I did. Put the words on p.34-35 into sentences.

   
  43   SPA: glosor cap.5 p. 20 

   TY-PROV Kravspec här.

  Fysikläxa: Läs s 167 i fysikboken

  Fysikplanering, inläsningshjälp här

  Fysikläxa: anteckningar från förra lektionen och läs s 166-169 i fysikboken

  English: p. 38-41. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: steal-write. "I am" etc

  SPA: läsförståelsetest cap.1-3.

   
  44  LOV LOV  LOV  LOV  LOV 
  45   SPA: glosor cap. 5 p.21 

  Fysikläxa: anteckningar från förra lektionen och läs s 170-171 i fysikboken

  Svenska: muntligt tal framförs.

   

   Fysikläxa: anteckningar från förra lektionen 

  SPA: Prov på skriftlig färdighet=brev

  English: p. 42-43. Read and translate the text. Learn the words. Do five questions on the text and answer them. Verbs: be-drink

   

  Temporära förändringar i Idrotten.

  På grund av rådande omständigheter runt Corvid-19 kan vi inte längre åka kollektivtrafik till idrottshallen i Höganäs. Vi kommer därför vara tvugna att genomföra idrotten här på skolan. Till att börja med gäller detta fram till och med 17 november. 

  Då vi inte har omklädningsrum och duschmöjligheter här, ber vi eleverna komma ombytta i bekväma kläder till skolan. Idrottslektionen kommer vara både teoretisk och fysisk. 

  46    SPA: Skriftlig test = skriva ett brev om dig och din familj. 

  Fysikläxa: anteckningar från förra lektionen och läs s 172-174 i fysikboken

  Svenska: test Grammatik, Ordklasser

  Ty: glosor "Willkommen bei uns/Meine Familie", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Willkommen bei uns/Meine Familie.

  Fysikläxa:  REDOVISA OM ELEKTRICITET FÖRR
  Genomgång inläsningsblad

  SPA: Muntlig test: du presenterar dig själv, din familj etc

  English: p. 44-45. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: drive-have. Write shortly: "If I met an alien..."

   
  47  SO-PROV  SPA: alla glosor till cap. 6  Ty: Glosor: "Was machst du diese Woche?", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Was machst du diese Woche?

   English: p. 50-51. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: hear-put. Write down five silly things you can do on "Red Nose Day".

  NO-PROV

   Idh:

  Lektionen kommer delas in i ett arbetspass 8.15-9.10 där ni jobbar med ma/sv/sp etc beroende på individuelt behov.

  Sedan kommer ni ha en teoretisk och en fysisk aktivitet. Kläder efter väder.

  48  

   SPA: glosor månader + årstider

  Ma-prov

   

  MUSIKPROV

  Ty: glosläxa "Kommst du mit?", läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby7 och lösen brunnby7 innan du klickar på länken) Kommst du mit.

  Ma:

  Uppstart med nästa kapitel Geometri.

  Gör Kan du det här? på s. 112

  Se på filmen om Prefix:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZfF9aTs7hI8&list=PLsoSX3GymcNFCqZVXj5naVrwkpsrg3U2O&index=17

  NO idag: Lektionen på meet. De som är frånvarande ska vara med. Programmering, alla behöver datorer länk finns under dokument/NO

   English: p.56-57. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: read-stand. "I am" etc. 

  MA:
  Gör 3.1 Prefix och enheter.

  Läs s. 114-115 noga.

  Jobba med uppgifter s. 116-118

  NO timme 1: vi kommer att fortsätta programmera. Alla ska visa upp det de programmerat för mig (både de som är hemma och i skolan) för att bli godkända
  NO timme 2: Alla ska göra en uppgift som handlar om det nya arbetsområdet. Jag kommer att lägga upp den här eller i chatten under torsdagen. 

   

  49    

   

   

  MUSIKPROV
   

   

   SP-PROV: hör-och läsförståelsetest cap. 1-6

  English: p. 58-59. Read and translate the text. Learn the words. Verbs: steal-write. "Do you celebrite Halloween? Why? Why not?" "Shall we celibrate Halloween? Why? Why not?"

  NO idag: anteckningar se chatten

  Film sli.se här adventskalender här

   

  Idh:

  Vi är både inne och ute, ta med kläder och bra skor att jogga i

  50  TY-PROV kravspec här.      English: p. 64-65. Read and translate the textg. Learn the words. Verbs: be-drink. Do a short story using the words on p. 60.  
  51  SO-PROV  NO-PROV (på SO:n)      AVSLUTNING
             
             
             
             
             
             
             
             
 • Dokument - Årskurs 7

  _____________________________________________________________

  SCHEMA HT 2020

  LÄNK TILL MEET PÅ KRISTINAS LEKTIONER Klicka här när lektionen börjar

  LÄNK TILL HÅKANS "MEET"

  Läroplanen på svenska

  Läroplanen på engelska/ Curriculum for the compulsory

  Brunnby Skolas skolregler

  Blankett personuppgifter SchoolSoft

  __________________________________________________________________________________________________________________

  Engelska
  __________________________________________________________________________________ 
  Franska
  Repetition Franska årskurs 6 

  __________________________________________________________________________________  

  Matematik

  MATEMATIKPLANERING, KOPPLING TILL LÄROPLANEN KAPITEL 5 (MARS/APRIL)

  Titta på mattelektionsfilmer klicka på denna länk välj delkapitel

  PROGRAMMERING 

  Film om uppställning i multiplikation

  Film om uppställning i division

  Film om uppställning addition

  Film om uppställning i subtraktion

  BETYGSMATRIS ÅK 7 MATTE

  SPEL SOM TRÄNAR HUR MAN SKRIVER FORMLER FÖR MÖNSTER GÖR SPEL 10
  __________________________________________________________________________________ 

  NO/teknik

  Fysikplanering/inläsning kraft & rörelse nov/dec 2020 här

  Programmering:

  1. Öppna denna i ett fönster: Java script, programmering 1
  2. Öppna samtidigt denna i ett annat fönster:  Spelprogrammeringslaboratoriet
  3. försök rita en valfri bild hus sedan gubbe eller annat. Visa mig (fota och skicka om ni inte är i skolan)
  4. När du jobbat med spelprogrammering 1 ett tag så titta på denna film (2) och jobbar vidare med den.
  5. Titta på spelprogrammering 4 (du ser säkert den i högermarginalen)

   FYSIKPLANERING OCH INLÄSNING, ELLÄRA START V 43 HÄR

  Om du vill lyssna på kemi- och biologiboken så ladda ner den på inläsningstjänst

  Om du vill lyssna på fysikboken klicka här

  Lathund laborationsrapport

  Bedömningsmatris laborationsrapport

  BIOLOGIPLANERINGEN HT 2020 HÄR

  Filmer och länkar till arbetsområdet ekologi

  1. film om näringskedjor och näringsväv
  2. Vad är ett ekosystem, abiotiska och biotiska faktorer
  3. Evolution, konkurrens
  4. Ekologins grunder
  5. Kväve och fosfors kretslopp
  6. Miljöproblem global uppvärmning, ozonhål
  7. Sida med lite om ekosystemtjänster
  8. Fosfors kretslopp

  HÄVSTÄNGER SIMULERINGSPROGRAM

  TED film om hävstänger

  animering friktion testa här

  UNGDOMSMOTTAGNINGEN HÖGANÄS
  __________________________________________________________________________________ 

  Slöjd

  __________________________________________________________________________________ 

  SO

  Geografi spellista
  Yttre- o inrekrafter

  Svenska
  Tidningsprojekt
  Artikel
  Insändare
  Matris artikel
  Matris argumentation
  "Godnatt Mister Tom"
  Muntlig presentation

  __________________________________________________________________________________ 

  Musik
  __________________________________________________________________________________ 

  Tyska
  Bruksanvisning till Glosboken.se

  __________________________________________________________________________________ 

  Idrott och Hälsa

   

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

  Klassföreståndare: Petra Svanberg

  svanbergpetra@gmail.com