Brunnby Skola
ÅRSKURS 5

ÅRSKURS 5 | Brunnby Skola

Aktuell information för elever i årskurs 5.

 

Schema
Läxor & Prov
Dokument
Kontakt
 •  

  • Kom-ihåg!

   Till förälder: kontakt med personalen sker antingen personligen, via telefon eller via e-mail. Brådskande ärenden bör ske personligen eller via telefon. Skicka inga muntliga meddelanden via ert barn.

   Kläder och tillbehör

   • Samtliga elever måste ha regnkläder och stövlar.
   • Samtliga elever måste ha idrottskläder och tillbehör anpassade till aktuell idrottslektion (gymnastikskor, vattenflaska, duschhandduk, svagt parfymerad/oparfymerad tvål/spray).
   • Vi rekommenderar medhavd frukt till fruktpausen.
   • Vi rekommenderar inneskor och extrakläder vid behov.
   • Vi rekommenderar namnmärkning av elevernas kläder.

   Övrigt

   • Frånvaroanmälan gör förälder via SchoolSoft varje frånvarodag senast kl. 8.15.
   • Läs gärna Brunnby Skolas skolregler.
   
 • Vecka Mandag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
     ÅK 5  ÅK 5  ÅK 5  ÅK 5  ÅK 5
  2       Eng: Gå in på följande länk och scrolla ner till "pedagogiskt material/programmanus." Läs först glosorna och lyssna sedan på programmet. Gör uppgifterna under pedagogiskt material/arbetsblad, sidan 2 och 3.     Eng: Läs glosorna i Textbook s. 34 "My Amazing Year", sedan texten och  översätt den för dig själv. Gör uppgifterna A och B på s. 41 i Workbook.   
  3 SCHEMA VT 21(START V3) 

  SV-läxa:        Läsa upp sin text, som under vecka 2 skrivits i Jag-boken, för någon vuxen som signerar. Lämnas till lärare senast tisdag 19/1.

   Eng: Läs "Just for Fun - Jokes" på s. 35 i textboken. Översätt för dig själv eller en vuxen. Gör workbook s. 42 "Put it all together", skriv en tidningsartikel kring de 3 bilderna.    Eng: Läs och översätt texten "The Donkeys", textbook s. 37 för dig själv eller en vuxen.
  4  Lektion 1:
  Repetition på bråk.
  Kap. 1 Från bråk till decimalform
  s. 6-9 (mål 1-3)
  Mål:
  - Förstå sambandet mellan bråkform och decimalform.
  - Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
  - Veta hur man skriver och tolkar tiondelar, hundradelar och tusendelar.
   Lektion 2:
  Kap. 2 Tiondelar, hundradelar och tusendelar
  s. 10-13 (mål4-6)
  Mål:
  - Veta namnet på olika talsorter i positionssystemet.
  - Förstå värdet på de olika siffrorna i positionssystemet.
  - Förstå och förklara att samma tal kan skrivas på olika sätt i decimalform och bråkform.

  Eng: "Just for fun", läxlapp här. Leta upp ditt namn och lär dig utantill de två eller tre repliker som din "karaktär" säger. 

  Lektion 3:
  Kap. 3 Storleksjämförelser med tal i decimalform s. 14-17 (mål 7-8)
  Mål:
  - Skriva tal i decimalform i storleksordning.
  - Förstå 0-ans betydelse i slutet av tal i decimalform.

  Lektion 4:
  Gå tillbaka och repetera.
  Test på om jag förstår och kan målen.

  Eng: Gör Workbook s. 43, övn A & B; Workbook s. 44, övn C. Ta hjälp av Texboken s. 37.
  Textbook s. 38 "The Short Cut", läs och översätt för dig själv eller en vuxen. Gör Workbook s. 45 A & B, Workbook s. 46 C.

   

  SV pratläxa:    Demonstrera hur en sak fungerar.

  5  

  Kap4: Addition & subtraktion med tal i decimalform, huvudräknings. 18-21

  Mål:

  - Öva på strategier i huvudräkning med decimaltal

  - Kunna använda sig av överslagsräkning 

   

  Kap5

  Addition & subtraktion med tal i decimalform, uppställning

  s. 22-25

  Mål:

  - Bli trygg på uppställning och uträkning av tal i decimalform

  Eng: Glosor "The Short Cut" läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken)  The Short Cut.

  Kap6
  Avrunda tal i decimalform
  s. 26-29

   Jobba ikapp + veckomål-test

  Mål:

  - Kunna avrunda till närmaste ental och tiondel

  - Använda likhetstecknet (=) & ungefär lika med (≈) på rätt sätt

  Eng: Gör sid 111 i Workbook; glöm inte att läsa den orange rutan noggrant innan du börjar!

   

  NO-PROV

  SV språkläxa:  Prepositioner och idiomer.

  6     Eng: Läxa regelbundna verb, läxlapp härTräna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Regelbundna verb, enskilda ord eller alla 3 formerna.  

  SV läsning- & utvärderingsläxa:  Läsa upp skriven text samt utvärdera högläsning och text tillsammans med förälder.

  Dagens idrott under dokument

  7 SV: Lämna in lila skrivboken med läxblad samt Jag-boken (de elever som ännu inte lämnat).  

  Eng: Läxa regelbundna verb, läxlapp härTräna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Regelbundna verb, enskilda ord eller alla 3 formerna. På engelsklektionen idag lyssnade vi på Newsreel 30-1-21, arbetsblad här (sid 1-3).

   

  Skridskor på idh, se under dokument

  SV pratläxa:  Framförande - berätta en rolig historia läxblad

  Eng: Textbook s. 45, The Party, Workbook s. 54-55.

  8  LOV   LOV   LOV   LOV   LOV
  9

  SV-läxa:    Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in nästkommande måndag.

    Eng: Klassen såg första och en del av andra avsnittet av BBC-serien  "Desperados", länk se under Dokument/engelska.   

  SV språkläxa:        Stavning sj-ljudet samt onomatopoetiska ord.  läxblad

  På måndag lämnas nya läxan in!

  Biologi inlämning: Sötvatten och hav, länk här.

  Eng: klassen gjorde ett hörförståelseprov, som frånvarande/hemundervisade elever får göra i efterhand. Sedan såg eleverna slutet av avsnitt 2 av "Desperados",  länk se under Dokument/engelska. 

  10

  SV-läxa:    Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in nästkommande måndag.

    Eng: Ingen läxa. På lektionen fortsatte vi att se på Desperados, avsnitt 3 och 4, samtidigt som en del elever gjorde sina muntliga test.  

  SV-läxan lämnas in på måndag!

  Eng: klassen gjorde ett hörförståelseprov, som frånvarande/hemundervisade elever får göra i efterhand.

  11 SV-läxa:    Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in nästkommande måndag.
   

  Eng: Läxa: Verb i futurum, läxlapp här, OBS! 2 sidor.
   

   

  SV-läxan lämnas in på måndag!

  12 SV-läxa:    Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Denna gång lämnas det in på tisdag efter lovet.
    Eng: Läxa: glosor från Desperados, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Desperados.
  På lektionen kompletterade en del elever sina test, samtidigt som resten av klassen tittade vidare på Desperados, fram till ca hälften av avsnitt avsnitt 7, länk se under dokument.
   

  SV-läxan lämnas in på TISDAG EFTER LOVET!

  Eng: Eleverna gjorde Easter cards.

  13   LOV   LOV   LOV   LOV   LOV
  14   LOV

  SV-läxa:    Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning. Arbetat med vecka 12 och lämnas denna gång in idag tisdag.

   Eng: Eleverna gjorde Workbook sid. 116 samt läste Textbook sid 46 "A Good Spot" på lektionen idag.     Eng: Vi översatte Textbook sid 46 "A Good Spot", samt läste och översatte TB sid 47 ”The Rose Parade” + Workbook sid. 57:B,C.
  15     Eng: läxa Oregelbundna verb 1, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 1, enskilda ord eller alla 3 formerna.    
  16

  Nytt schema idag. Du hittar det här

  SV-läxa:  Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in underskrivet av förälder nästkommande måndag.

   

   Eng: läxa Oregelbundna verb 2, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 2, enskilda ord eller alla 3 formerna

  Idrott på skolan, vanliga tider. Bränboll ute, kläder efter väder och vatten.

     
  17 SV-läxa:  Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in underskrivet av förälder nästkommande måndag.    Eng: läxa Oregelbundna verb 3, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 3, enskilda ord eller alla tre formerna.    
  18 SV-läxa:  Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in underskrivet av förälder nästkommande måndag.  

   Eng: läxa Oregelbundna verb 4, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 4, enskilda former eller alla 3 formerna.

  Lämna in SPRÅKVALSBLANKETTEN, underskriven av båda vårdnadshavarna! Blanketten finns här.

     
  19  STUDIEDAG  STUDIEDAG  STUDIEDAG   LOV   LOV
  20 SV-läxa:  Läxblad i läsning, ordkunskap och stavning lämnas in. Nytt blad tas hem och arbetas med under veckan. Lämnas in underskrivet av förälder nästkommande måndag.  SO-PROV
  VASA-TIDEN
  Men handskrivna anteckningar
   
     NO-PROV: Ljud (fysik)
  21      Eng: läxa Oregelbundna verb 5, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 5, enskilda ord eller alla 3 formerna.    
  22      Eng: läxa Oregelbundna verb 6, läxlapp här. Träna på glosor.eu (logga in med anv. brunnby5, lösen brunnby5 innan du klickar på länken) Oregelbundna verb 6, enskilda ord eller alla 3 formerna.    
  23       Studiedag, eleverna lediga.  
  24    AVSLUTNING      
  25          
 • Årskurs 5 - Dokument

  SCHEMA VT 21, V 16-24

  Brunnby Skolas skolregler

   

  LÄNK TILL EVAS MEET

  LÄNK TILL JOHANNAS MEET

  LÄNK TILL ERIKAS MEET

  LÄNK TILL KRISTINA MÖSERS MEET

   

   

  BILD

   

  ENGELSKA

  Länk till Newsreel Easy

  Länk till Desperados

  Länk till "oregelbundna verb"

   

  HEM- & KONSUMENTKUNSKAP

   

  IDROTT & HÄLSA

   

  MATEMATIK

  Multiplikationspel

  Film om procent, bråk och decimalform

   

  MUSIK

   

  NO-ÄMNEN & TEKNIK

  Inläsningshjälp till provet om ljud 21maj

  Fördjupningsuppgift i programmering

  Arbetsuppgifter till sötvatten och hav v 6-9

   

  SLÖJD

   

  SO-ÄMNEN

  Vasatiden
  Historieätarna

  Länkar till: veckans Lilla Aktuellt Skola + digitalt nyhetsquiz + arbetsblad (pdf)

   

  SVENSKA

  Länkar & tips i svenska

  Stavning - övningshäfte pdf

  Lära sig skriva på datorn 1

  Lär dig skriva på datorn 2

 • Kontakt

  Vid frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss.

  Klassföreståndare: Johanna Ottestig Robinson och Eva Romare 

  ☎ 042346011
  @ johanna.ottestig@brunnbyskola.se eller romareeva@gmail.com