Brunnby Skola

Tillgänglighetsredogörelse | Brunnby Skola

Brunnby Skola M-I HB står bakom den här webbplatsen.

Ladda ner hela dokumentet som pdf.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.brunnbyskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.montessorisverige.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

• skicka e-post till emma.schneider@brunnbyskola.se
• ring 0730 76 36 62

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven
1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
Nivå A, bedöms som ej godkänd. Då alternativ text saknas på bilder kan denna punkt inte godkännas.

1.3.1 (A) R121 Ange i kod vad sidans olika delar har för roll
Nivå A, bedöms som ej godkänd. I löpande text är detta inte angivet.

1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm.
Nivå AA, bedöms som delvis godkänd. Vid förstoring måste man scrolla i sidled för att läsa hela texten.

2.4.5 Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
Nivå AA, bedöms som ej godkänd. Endast ett sätt att navigera på hemsidan finns.

3.1.1 (A) R141 Ange sidans språk i koden
Nivå A, bedöms som ej godkänd. Fel språk (engelska) är angivet i koden.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.brunnbyskola.se med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 februari 2021
Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2021