Brunnby Skola
OM SKOLAN

OM SKOLAN | Brunnby Skola

Vi är en liten fristående grundskola belägen längs kusten i byn Brunnby på Kullahalvön i nordvästra Skåne. I vår rogivande inom- och utomhusmiljö, ger vi våra elever en trygg, utmanande och kunskapsrik start i livet.

 

Om oss
Vision och mål
Miljö
Historik
 • Om oss

  Antal elever 
  Brunnby Skola är en liten fristående grundskola med totalt ca 100-120 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Våra undervisningsgrupper är mindre och vår lärartäthet är hög. Vi delar våra större klasser i mindre tvärgrupper.  

  Pedagogik
  Vår undervisningspedagogik på låg- och mellanstadium är Montessoriinriktad och blir närmare högstadium gradvis traditionell. Alla våra elever erbjuds en grundlig och stimulerande undervisning med hög kvalitet, som i lugn och ro anpassas efter varje elevs nivå. Vi lär eleverna att i tidig ålder ta eget ansvar över sina studier och att arbeta självständigt. Det självständiga arbetet kompletteras med gruppövningar och teori varvas med praktik. 

  Betyg och kunskapskrav
  Kunskapskraven på våra elever är höga och måste vara tillgodosedda för att korrekt betyg i respektive ämne ska kunna erhållas. Undervisningen utgår från den nya läroplanen Lgr 11 som tillsammans med våra pedagoger och en motiverad elev, skapar en god kunskapsgrund inför kommande gymnasieutbildning. För mer information, se Skolverkets läroplan för grundskola, förskola och fritidshem.

  Elevens perspektiv
  Som elev blir du sedd som en individ och du upplever trygghet, delaktighet och frihet att utvecklas i egen takt. Våra pedagoger utmanar dig där du för tillfället befinner dig i din utveckling och ger dig möjlighet att utifrån dina egna förutsättningar, uppnå bästa möjliga studieresultat. Vi förväntar oss att du är studiemotiverad och att du visar respekt och tar hänsyn till alla i din omgivning på vår skola.

  Interna samarbeten
  Våra tre avdelningar består av Brunnby Skola med fritids och förskolorna Björken och Hagen. Samtliga avdelningar arbetar integrerat med varandra vilket underlättar vardagen för elever, personal och föräldrar. Våra samarbeten möjliggör en naturlig inskolning/övergång för elever avdelningar emellan. De gemensamma utomhusrasterna medför också att elever med syskon på olika avdelningar har möjlighet träffas lektioner emellan. Närheten skolbyggnaderna emellan, underlättar även praktiskt för familjer med barn på olika avdelningar vid hämtning och lämning.

  Tillgänglighet för www.brunnbyskola.se
  Brunnby Skola M-I HB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Ladda ner dokument som beskriver hur www.brunnbyskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Tillsyn Skolinspektionen 
  Vid senaste tillsynen av Brunnby Skola som gjordes i februari 2021 uppfyllde Brunnby skola samtliga av författningaras krav. Beslutet kan ni läsa här

   

   

   

   

 • Vision och mål

  Vi arbetar för barns lika rättigheter och mot diskriminering och kränkade behandling. För mer information om vårt förebyggnade och främjande arbete, se vår Plan mot kränkande behandling

  Våra led- och nyckelord

  • Kvalitet över kvantitet.
  • Frihet under eget ansvar.
  • Ömsesidig respekt.
  • Samarbete och gemenskap.
  • Glädje och arbetsro.

 • Miljö

  Inomhusmiljö
  Vår skolmiljö är klassisk med samma tegelinteriör och stentrappa som när skolan byggdes på 1930-talet. Lektionssalarna är ljusa och luftiga med högt i tak. Miljön är ombonad och det är lätt att känna sig hemmastadd.

  Skolgård
  Skolgården beskrivs bättre som stor lummig trädgård med tillbehör som inbjuder till lek i alla åldrar. Vår naturnära skolgård nyttjas av alla våra elever i årskurs F till 9 och på eftermiddagarna öppnar även förskolebarnen sin grind och ansluter till gårdens aktiviteter. Det finns tillgång till sandlådor, gungor, klätterställning och leksaksförråd och det finns möjlighet till aktiviteter som exempelvis fotboll, pingis, utebandy och basket. Den större delen av barnens tid utomhus, spenderas i skogen där de leker och bygger kojor av det skogen har att erbjuda. Skogen som bl.a. består av träd som ek, lönn och björk avgränsas med en stenmur och boskapsstängsel till ko-och-hästhagar, där djuren syns beta under större delen av sommarmånaderna. På rasterna erbjuds olika lärarledda aktiviter enligt vårt rastaktivitetsschema. Bilder från skolgården finner ni i vårt bildgalleri till höger.

  Närliggande omgivning
  Brunnby Skola, Björken och Hagen ligger omgärdad av träd och hagar i ett öppet landskap på den skånska landsbygden, ca 2 km från havet. Brunnby by är belägen på Kullahalvön i nordvästra Skåne med närliggande grannbyar som Arild, Krapperup och Mölle. Kullahalvön består av naturreservat, åkermark och hyser rörelser som bl.a. hotell, vingårdar, keramikstudios, ridstall, tennis- och golfbanor.

 • Historik

  Brunnby Skola grundades med barn från förskolan Björken som elever i årskurs ett och har sedan skolstart år 1993 vuxit underifrån med ett stadigt ökande elevantal. Förskolan Björkens verksamhet som grundades år 1989, flyttade år 1999 in i en före detta lärarbostad bredvid Brunnby Skola. Förskolan Hagens verksamhet som grundades år 1993, flyttade år 2000 in i ett före detta bostadshus bredvid Björken. Samtliga verksamheter har grundats av Lena Lövgren Ståhl.

  ”Brunnbyskolan” i kommunal regi
  Den stora skolbyggnaden i rött tegel byggdes år 1932 och användes därefter som skola med grannliggande tegelhus som lärarbostad. Skolan fördes under namnet ”Brunnbyskolan” i kommunal regi i ca 40 år.

  Under 1970-talet centraliserades Sveriges skolsystem och skolans elever omplacerades till de större kommunala skolorna runtom i bygden. Brunnbyskolan lades ner, lärarbostaden bredvid skolbyggnaden såldes som bostadshus och skolbyggnaden användes av andra verksamheter, bl.a. av en reklambyrå och en auktionskammare, när den inte stod tom.

  Montessoriförskolan Björken grundas
  I slutet av 1980-talet sökte småskolläraren Lena en förskola till sin dotter på då 2 år, men hittade ingen med lämplig pedagogik. Med behörig lärarutbildning och flerårig erfarenhet inom utbildningsväsendet, beslöt hon sig för att starta upp en egen förskola med en pedagogisk inriktning specifikt avsedd för mindre barn – Montessori. (För mer information om Montessoripedagogiken, se vår FAQ).

  År 1989 hyrde Lena ett före detta bostadshus i gult tegel belägen i området ”Björkhaga”, numera Brunnby Gård, och grundade där samma år Montessoriförskolan ”Björken”. Björken fick sitt namn efter området Björkhaga som i sin tur delvis tilldelats sitt namn efter alla kringliggande björkar.

  Lenas dotter började tillsammans med ca 10 andra barn på Björken, som gradvis ökade i antal barn. Efter hand som barnen närmade sig skolåldern, efterfrågades en fortsatt skolgång med samma Montessoripedagogik som grund. Då grundskola med denna pedagogik saknades i närheten, beslöt sig Lena för att starta upp en friskola med samma inriktning som förskolan Björken.

  Brunnby Skola och Hagen grundas
  År 1992 gav Skolverket Lena tillstånd att starta en fristående grundskola och Lena köpte den stora skolbyggnaden i Brunnby by. År 1993 grundades skolan under liknande namn som tidigare – ”Brunnby Skola”, med barnen från förskolan Björken som första elever i årskurs ett.

  Samtidigt delades Björkens barn in i två åldersgrupper: 1-3 år och 3-5 år. Barnen i åldern 3-5 år tillhörde Björken och flyttade med Björkens verksamhet till nya lokaler på Brunnby Skola. Barnen i åldern 1-3 stannade kvar på Björkhaga och blev delaktiga i grundadet av en ny förskoleverksamhet – "Hagen". Hagen fick sitt namn efter området Björkhaga som i sin tur delvis tilldelats sitt namn efter alla kringliggande hagar.

  Brunnby Skola fylldes stadigt på underifrån med elever i de lägre årskurserna och efter hand som eleverna närmade sig årskurs 6, efterfrågades även ett högstadium. År 1998 erhölls tillstånd för att starta högstadium och grundskolan blev nu en komplett F-9: förskola till årskurs 9.

  Björken och Hagen flyttar
  År 1999 köptes den före detta lärarbostaden belägen bredvid Brunnby Skola och samma år flyttade Björken sin verksamhet dit, där de finns kvar än idag. År 2000 köptes ett vitt före detta bostadshus beläget bredvid Björken och samma år flyttade Hagen sin verksamhet dit, där de finns de kvar där än idag.

  Verksamheterna idag
  År 2002 slöts cirkeln och de första barnen som var med och startade förskolan Björken och Brunnby Skola, gick ut nionde klass. Förskolorna Hagen och Björken samt Brunnby Skola har sedan grundandet drivits fram till våren 2019 med Lena Lövgren Ståhl som ansvarig huvudman och rektor. Idag ingår både förskolan och skolan i Montessori förskolor och skolor i Sverige AB.