Brunnby Skola
ANSÖK OM PLATS

ANSÖK OM PLATS | Brunnby Skola

Fyll i formuläret nedan för att ställa dig i kö hos oss. Vi tar in elever i mån av plats. Elever med syskon på skola eller förskola har förtur.

Du kan även klicka här för att öppna blanketten som PDF. Skriv ut, fyll i och skicka sedan in den med vanlig post till oss.

Referensgrupp 
Språkval (gäller åk 6-9)
Ensam vårdnad?
Gemensam vårdnad och ett boende?
Gemensam vårdnad och delat boende?
Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrar fylla i sin information. Om elevens förhållanden gällande vårdnadshavare eller boende ändras, ska skolan underrättas om detta.
 

Förälder 1:

 

Förälder 2:

 
 

 
 
Vänligen upprepa koden