Brunnby Skola
FÖRSKOLA

FÖRSKOLA | Brunnby Skola

Vår pedagogik har sin grund i Montesssoripedagogiken. Vår verksamhet är uppdelade i Fröet för våra yngsta barn på förskolan 1-3 år och Knoppen och Lövet för våra barn 3-5 år. Våra verksamheter finns i två hus belägna bredvid varandra och Brunnby Skola.


Om oss
Historik
Fröet (Hagen)
Knoppen & Lövet (Björken)
 • Om oss

  Verksamheter och grupper
  På Hagen och Björken är vi sammanlagt ca 40 barn och 6 personal. Hagens avdelning består av barn i åldrarna 1-3 år och Björkens avdelning av barn i åldrarna 3-5 år. Våra verksamheter är belägna i före detta bostadshus med tillhörande trädgårdar. Vi erbjuder barnen ett tryggt omhändertagande i en hemmaliknande miljö.

  Inskolning och interna samarbeten
  Våra tre avdelningar består av Brunnby Skola med fritids och förskolorna Björken och Hagen. Samtliga avdelningar arbetar integrerat med varandra vilket underlättar vardagen för elever, personal och föräldrar.

  Inskolning/övergång av barn Björken och Hagen emellan, bestäms av personal i samråd med föräldrar och sker i mån av plats, samt med hänsyn till barnets mognad. Våra samarbeten möjliggör en naturlig övergång för elever avdelningar emellan. De gemensamma utomhusrasterna medför också att elever med syskon på olika avdelningar har möjlighet träffas lektioner emellan. Närheten skolbyggnaderna emellan, underlättar även praktiskt för familjer med barn på olika avdelningar vid hämtning och lämning.

 • Historik

  Brunnby Skola grundades med barn från förskolan Björken som elever i årskurs ett och har sedan skolstart år 1993 vuxit underifrån med ett stadigt ökande elevantal. Förskolan Björkens verksamhet som grundades år 1989, flyttade år 1999 in i en före detta lärarbostad bredvid Brunnby Skola. Förskolan Hagens verksamhet som grundades år 1993, flyttade år 2000 in i ett före detta bostadshus bredvid Björken. Samtliga verksamheter har grundats av Lena Lövgren Ståhl.

  Montessoriförskolan Björken grundas
  I slutet av 1980-talet sökte småskolläraren Lena en förskola till sin dotter på då 2 år, men hittade ingen med lämplig pedagogik. Med behörig lärarutbildning och flerårig erfarenhet inom utbildningsväsendet, beslöt hon sig för att starta upp en egen förskola med en pedagogisk inriktning specifikt avsedd för mindre barn – Montessori. (För mer information om Montessoripedagogiken, se vår FAQ).

  År 1989 hyrde Lena ett före detta bostadshus i gult tegel belägen i området ”Björkhaga”, numera Brunnby Gård, och grundade där samma år Montessoriförskolan ”Björken”. Björken fick sitt namn efter området Björkhaga som i sin tur delvis tilldelats sitt namn efter alla kringliggande björkar.

  Lenas dotter började tillsammans med ca 10 andra barn på Björken, som gradvis ökade i antal barn. Efter hand som barnen närmade sig skolåldern, efterfrågades en fortsatt skolgång med samma Montessoripedagogik som grund. Då grundskola med denna pedagogik saknades i närheten, beslöt sig Lena för att starta upp en friskola med samma inriktning som förskolan Björken.

  Brunnby Skola och Hagen grundas
  År 1992 gav Skolverket Lena tillstånd att starta en fristående grundskola och Lena köpte den stora skolbyggnaden i Brunnby by. År 1993 grundades skolan under liknande namn som tidigare – ”Brunnby Skola”, med barnen från förskolan Björken som första elever i årskurs ett.

  Samtidigt delades Björkens barn in i två åldersgrupper: 1-3 år och 3-5 år. Barnen i åldern 3-5 år tillhörde Björken och flyttade med Björkens verksamhet till nya lokaler på Brunnby Skola. Barnen i åldern 1-3 stannade kvar på Björkhaga och blev delaktiga i grundadet av en ny förskoleverksamhet – "Hagen". Hagen fick sitt namn efter området Björkhaga som i sin tur delvis tilldelats sitt namn efter alla kringliggande hagar.

  Björken och Hagen flyttar
  År 1999 köptes den före detta lärarbostaden belägen bredvid Brunnby Skola och samma år flyttade Björken sin verksamhet dit, där de finns kvar än idag. År 2000 köptes ett vitt före detta bostadshus beläget bredvid Björken och samma år flyttade Hagen sin verksamhet dit, där de finns de kvar där än idag.