Brunnby Skola

Lekdag | Brunnby Skola

Lekdag förskoleklass t.o.m. åk 6.

Som en del av skolans trivsel- och trygghetsarbete anordnas 15/9 en lekdag för våra elever i förskoleklass till åk 6. Lekarna arrangeras av åk 7 och hålls under förmiddagen. Vanliga lektioner efter lunch. Medtag kläder efter väder, glädje och en stor skopa lekfullhet!